Přijímací řízení

Přijímací řízení na Střední21 se skládá z jednotné přijímací zkoušky a školní části:

 • 60 % váhy – jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • 40 % váhy – osobní pohovor.

Osobní pohovor proběhne přímo ve škole nebo v online prostředí, podle aktuální epidemiologické situace. Skládá se ze dvou částí:

   • 60 % váhy – pohovor nad připraveným portfoliem
   • 40 % váhy – strukturovaný pohovor v angličtině k ověření minimální požadované úrovně A2

  Informace potřebné do přihlášky:

  • Škola: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
  • Obor vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum, Střední21

  Uchazeč je povinen doložit zdravotní způsobilost ke vzdělávání. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař přímo do přihlášky, nebo je možné využít předvyplněný formulář pro lékařský posudek.

  Střední21

  nám. Jana z Dražic 169
  Roudnice nad Labem
  413 01

  telefon

  Dana Skořepová
  774 331 712

  Richard Červený
  723 829 267

  Sledujte nás