Přijímací řízení

Přijímací řízení na Střední21 se skládá z jednotné přijímací zkoušky a školní části:

 

 • 60 % váhy – jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • 30 % váhy – osobní pohovor nad připraveným portfoliem
 • 10 % váhy – prospěch na ZŠ (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy)
 • strukturovaný pohovor v angličtině k ověření minimální požadované úrovně A2.
  Uchazeč s nižší úrovní angličtiny nemůže být přijat ke studiu.

    Obavy z přijímaček? Podívej se, jak ti můžeme pomoct https://www.podripskaskola.cz/priprava-na-prijimaci-rizeni/

  Informace potřebné do přihlášky:

  • Škola: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
  • Obor vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum, Střední21

  Uchazeč je povinen doložit zdravotní způsobilost ke vzdělávání. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař přímo do přihlášky, nebo je možné využít předvyplněný formulář pro lékařský posudek.

  Střední21

  nám. Jana z Dražic 169
  Roudnice nad Labem
  413 01

  telefon

  Dana Skořepová
  774 331 712

  Richard Červený
  723 829 267

  Sledujte nás