Kdo za školou stojí

Na společném projektu Střední21 se sešly výjimečné osobnosti ze 4 osvědčených vzdělávacích institucí napříč věkovými kategoriemi.

Dana Skořepová

Zakladatelka a organizátorka lesní Školky jinak. Z dlouholeté praxe v individuálním vzdělávání dětí i dospělých si odnesla přesvědčení, že respekt k individualitě studentů je cesta, jak z nich vychovat dobré lidi.

Richard Červený

Ředitel Podřipské střední školy a učitel odborných předmětů. Klade důraz na to, aby se učení věnovaly osobnosti, které mají co předat. Pravidelně se účastní mezinárodních vzdělávacích projektů a stáží v evropských školách.

Klára Koubská

Ředitelka a spoluzakladatelka inovativní základní školy Smart, kde se kromě výuky společenskovědních předmětů věnuje klíčovým kompetencím, efektivnímu hodnocení a budování školní komunity. Pracuje také jako pedagogický mentor a kouč.

Milan Děžinský

Team leader a metodik jazykové školy Link. Sleduje moderní trendy ve výuce cizích jazyků a zaměruje se na schopnost komunikace v praxi. Básník a publicista, držitel prestižní literární ceny Magnesia Litera.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás