Kompetence a reflexe

Práce na sobě a komunikačních dovednostech je důležitý pilíř výuky na Střední21. Proto vznikl předmět Kompetence a reflexe, ve kterém mají studenti 2 hodiny týdně čas na osobní rozvoj, sebereflexi, rozvoj měkkých dovedností a na školní samosprávu.

V jeho rámci si studenti nejprve stanoví vzdělávací cíle a jejich plnění následně hodnotí a přijímají potřebná opatření. Cíleně trénují klíčové kompetence k učení, řešení problémů či pracovnímu uplatnění. A také měkké dovednosti jako komunikaci a orientaci v sociální a občanské sféře. Mají prostor sdílet se spolužáky postup ve svých projektech a věnovat se projektům společným.

Studenti také zakládají školní samosprávu, volí své zástupce, scházejí se na celoškolním shromáždění a řeší návrhy a připomínky. Tím si trénují, jak aplikovat principy demokracie v praxi.

V neposlední řádě se studenti seznamují se základy wellbeingu – jak preventivně pečovat o své duševní a fyzické zdraví, identifikovat rizikové faktory a hledat rovnováhu v životě.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás