FAQ – Často kladené dotazy

Do kdy je potřeba odevzdat přihlášku ke studiu?

Přihlášku je potřeba doručit řediteli školy nejpozději do 1. 3. 2022. Je možné ji poslat poštou nebo přinést osobně.

Do kdy je potřeba odevzdat portfolio?

Vypracované portfolio odevzdá uchazeč v kanceláři školy nejpozději 15. 3. 2022. Je také možné zaslat jej poštou.

Kdy bude školní část přijímaček?

Školní část přijímacího řízení se koná ve stejný den jako jednotné přijímací zkoušky, tedy 12. dubna pro uchazeče, kteří si dali Střední21 na první místo, a 13. dubna pro uchazeče, jež mají Střední21 jako druhou školu v pořadí.

Musí uchazeč o studium doložit lékařský posudek?

Ano, zdravotní způsobilost ke vzdělávání je od uchazečů vyžadována. Způsobilost potvrzuje lékař přímo do přihlášky, nebo lze využít předvyplněný formulář pro lékařský posudek.

Kolik studentů přijímáte? Kolik tříd se otevírá?

Maximální počet studentů ve třídě je 24. Každý rok otevíráme jen jednu třídu.

Jaká forma studia je kombinované lyceum Střední21?

Střední21 má denní formu studia. Studenti tedy běžně navštěvují školu od pondělí do pátku.
(Během studia však probíhají různé výlety, exkurze, výcviky, projekty apod., o kterých je student s dostatečným předstihem informován).

Jak je studium na Střední21 zakončeno?

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, po jejímž složení získá student maturitní vysvědčení.

Mohou studenti využít internátní ubytování?

V Roudnici nad Labem mohou studenti středních škol využít internátní ubytování (Domov mládeže) v Neklanově ulici.

V učebním plánu je uvedené angličtina a němčina. Jak je to s dalšími/jinými jazyky?

Uchazeči jsou během školní části přijímacího řízení dotazováni na druhý jazyk. V případě zájmu většího počtu studentů o jeden konkrétní cizí jazyk jsme ochotni hledat řešení, ať už formou nabídky vzdělávacího kroužku, který by si studenti hradili sami, nebo formou rozšíření nabídky studia druhého jazyka.

Jsem uchazeč a už teď umím anglicky fakt dobře. Je studium na Střední21 pro mě vhodné?

Ano, studium je vhodné i pro uchazeče s velmi dobrou angličtinou. Díky malému kolektivu a profesionálnímu týmu vyučujících můžeme takovým studentům pomoct s dalším rozvojem jazyka nad avizovanou úroveň B2 a individualizovat výuku ku vzájemné spokojenosti.

Kam jezdí studenti Střední21 na zahraniční stáže?

Škola je zapojena do programů Erasmus+ (Německo, Itálie, Řecko, Rumunsko apod.) a Edison. Intenzivně pracujeme na navázání bilaterální spolupráce se školami v zahraničí tak, abychom poskytli studentům i další mezinárodní zkušenosti. Jsme rovněž otevřeni individuálním dlouhodobým výjezdům.

Kolik praxe mě na Střední21 čeká?

Studenti kombinovaného lycea absolvují ve vyšším ročníku 2týdenní praxi.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás