Jazykové vybavení

Učíme jazyky tak, aby se studenti bez problémů domluvili, dokázali je sebevědomě využívat v profesním životě a zároveň se mohli prokázat mezinárodně uznávaným certifikátem.

Studenti zvládnou dva světové jazyky na takové úrovni, aby byli schopní v profesním životě používat jazyk jak slovem tak písmem sebevědomě a přirozeně.

 

Cílová úroveň:

  • v prvním cizím jazyce cílíme na B2, potvrzenou certifikátem Cambridge English (B2 First), případně i vyšší.
  • v druhém jazyce cílíme na B1. V němčině nabízíme možnost složit mezinárodní Goethe certifikát B1 nebo i vyšší. Už úroveň B1 nahrazuje školní část maturity.

Jazyky učíme také formou přesahu do jiných předmětů (projekty prezentované v cizím jazyce nebo využívající cizojazyčné zdroje), tak i o přeshraniční a mezinárodní spoluprací s jinými školami.

Za nejdůležitější ale považujeme radost, kterou poznávání cizího jazyka a kultury přináší, a rozšířenou škálu možností v osobním a profesním životě. 
Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás