Čím jsme výjimeční?

Střední21 je škola pro studenty, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání v podnětném, motivujícím a otevřeném prostředí.

Jsme střední odborná škola, která v maturitním oboru nabízí možnost přípravy na VŠ i přímo do  praxe podle zvoleného zaměření. Studenti si vybírají mezi technickým a humanitním oborem až ve druhém ročníku, získávají tedy rok na to, aby si ujasnili, co je zajímá.

Nabízíme kvalitní vzdělávací program, který je unikátní svou orientací na kompetence klíčové pro úspěšný život v rychle se měnícím světě. Jedná se hlavně o komunikační dovednosti a schopnosti.

Podporujeme především:

 • flexibilitu a kreativitu
 • kritické uvažování
 • zodpovědné rozhodování
 • budování silných stránek
 • práci v týmu
 • celoživotní vzdělávání
 • flexibilitu a kreativitu
 • kritické uvažování
 • zodpovědné rozhodování
 • budování silných stránek
 • práci v týmu
 • celoživotní vzdělávání

Zároveň klademe důraz na to, aby se z absolventů Střední21 stali dobří lidé a občané.

Co učíme?

Obsah výuky je smysluplný, vychází ze vzdělávacích dokumentů MŠMT pro RVP Kombinované lyceum a přitom odpovídá potřebám reálného života ve 21. století. Motivujeme studenty, aby si dávali náročné a podnětné studijní cíle.

Nedílnou součástí školního života jsou komunitní, občanské a společenské aktivity, které rozvíjejí smysl pro společnou odpovědnost za stav společnosti a vedou studenty ke kritickému uvažování o světě.

Nabízíme kvalitní a ucelené středoškolské vzdělání, které žáky rozvíjí profesně i osobně a umožní jim jak pokračovat ve studiu na vysoké škole, tak zahájit profesní dráhu podle svých představ.

Jak pracujeme?

Výuka probíhá v tematických blocích, formou projektů, diskusních skupin a samostatné práce žáků. Vzhledem k malému kolektivu máme prostor respektovat studijní potřeby každého studenta a řídit proces vzdělávání podle individuálních cílů, profesních i osobních. Poskytujeme kvalitní zdroje a maximální podporu.

Studenti pracují samostatně i v týmech, vzájemně si pomáhají, inspirují se, poskytují si zpětnou vazbu a usilují o fungující školní komunitu s přátelskou atmosférou. Vztah mezi pedagogy a studenty je partnerský a respektující.

Vedeme studenty k naprosté samostatnosti, ale zároveň klademe náročné studijní požadavky, vyžadujeme aktivní přístup ke školní práci a společným aktivitám. Každému studentovi jsme plně k dispozici tak, aby byl schopný své studijní cíle zvládnout.

Škola je pro nás nejen místo, kde profesně a osobně rosteme, ale také inspirativní komunita prospěšná svému okolí.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás