Humanitní obor

Studenti si vybírají zaměření až po prvním ročníku, který jim poskytuje prostor ujasnit si další studijní a profesní směřování.

Cílem humanitního zaměření je zprostředkovat pohled na vývoj a psychologii člověka a práci s osobností. Klademe důraz na rozvoj chápání souvislostí a kritického a tvořivého myšlení v oblasti výchovy, vzdělávání, právní a sociální práce. Žáci mají prostor poznat nejprve sami sebe, aby získali základ pro další práci či studium v humanitních oborech.

  • Absolvent ovládá strategie učení a umí zhodnotit práci vlastní i ostatních
  • Konstruktivně komunikuje, dokáže projevit empatii, vytvářet pocit důvěry a zvládat stresové situace
  • Respektuje rozdílnost a váží si různorodosti
  • Rozpoznává příležitost pro osobní či profesní rozvoj, dokáže zhodnotit přínosy, rizika a etický rozměr

Možnosti uplatnění

Ve výchovně vzdělávacích, právních a sociálních institucích

Navazující vzdělávání

Humanitní obory na filozofických, pedagogických, právně a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol či na vyšších odborných školách

Povinné předměty

Pedagogika, psychologie, sociální práce

Volitelné moduly

Filozofie, mediální výchova, výtvarné či hudební vzdělávání

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás