Hodnocení

Formativní hodnocení

Práci našich studentů hodnotíme formativně. To znamená, že se zaměřujeme na školní práci, nikoliv na osobu studenta, ani na srovnávání jeho výkonu s ostatními. Hodnocení primárně obsahuje ocenění úspěchů studenta, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, ve kterých se může rozvíjet nadstandardně, a zároveň také na oblasti, které vyžadují větší píli. Neopomíjí chyby a nedostatky, ale používá je k dalšímu procesu učení.

Tato forma umožňuje studentům pracovat na svém pokroku a zlepšovat se, protože nabízí průběžnou zpětnou vazbu ke konkrétním činnostem žáka a zároveň informaci, jak v nich pokračovat. Při hodnocení vždy vycházíme z cílů stanovených pro dané období a formulujeme je srozumitelně a objektivně.

U cílů, které si student stanovil, jsou daná jasná kritéria, která má splnit. Učitel funguje jako průvodce, zároveň podporuje samostatnost studentů při volbě nejlepších aktivit a cest, které ke splnění cílů vedou. Sebehodnocení a vzájemná zpětná vazba žáků tvoří významnou složku hodnotícího procesu.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás