Technický obor

Studenti si vybírají zaměření až po prvním ročníku, který jim poskytuje prostor ujasnit si další studijní a profesní směřování.

Cílem technického zaměření je rozšířit znalosti a dovednosti z aplikované matematiky, technické fyziky, ICT (informační a komunikační technologie) a předmětů jako je technické kreslení a deskriptivní geometrie. Klademe důraz na tvůrčí využití poznatků a vedeme studenty k práci na skutečných projektech. Fandíme vlastní seberealizaci, inovacím i týmové spolupráci.

  • Absolvent rozumí problematice technických oborů
  • Ovládá základní metody vědecké práce, aplikuje matematické postupy a prostorovou představivost při řešení technických problémů
  • Využívá prostředky ICT k modelování a simulaci technických i společenských procesů a ke zvýšení efektivnosti své činnosti, zpracovává a interpretuje získaná data

Možnosti uplatnění

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání pokročilých grafických programů pro projektování (CAD systémy), projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství

Navazující vzdělávání

Technické obory na vysokých či vyšších odborných školách

Povinné předměty

Aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, technické kreslení

Volitelné moduly

Elektrotechnika, stavební vzdělávání, strojní vzdělávání, programování a CAD systémy

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás